Investeringsbanken moeten balans met bijna $1 biljoen verkleinen

Het verhogen van de kapitaalreserve kan op twee manieren: ofwel door de reserves zelf te vergroten ofwel door het totale uitstaande vermogen terug te brengen. Dat laatste kan bereikt worden door bepaalde bezittingen van de hand te doen of terug te brengen tot kleinere proporties. Een bank kan bijvoorbeeld de geldkraan voor bedrijven en consumenten terugdraaien, maar iedereen zal begrijpen dat dit problemen oplevert zodra alle banken tegelijk hun kapitaalreserve gaan opschroeven. In dat geval is er minder geld beschikbaar (krimpende M3) in de economie, hebben bedrijven en burgers meer moeite om hun openstaande leningen af te betalen en belanden we zo in een nieuwe crisis. Daarom krijgen banken twee jaar de tijd om hun kapitaalreserve geleidelijk op te schroeven tot 7%, waarvoor ze effectief ongeveer $900 miljard aan vermogen van hun balansen af moeten bouwen. Daaaast wordt er van banken verwacht dat ze hun operationele kosten terugbrengen, bijvoorbeeld door personeel te ontslaan en investeringen in bepaalde afdelingen stop te zetten die niet horen bij hun keactiviteiten.

'Snijden in bedrijfsacitiviteiten'

Volgens analist Huw van Steenis van Morgan Stanley, de bank die deze informatie onlangs in een rapport naar buiten bracht, is dit echt “het moment voor investeringsbanken om beslissingen te nemen”. Volgens hem onderschat de markt de mate waarin banken hun portfolio van activiteiten zullen rationaliseren als gevolg van de hogere kapitaalseisen.

In het rapport valt te lezen dat investeringsbanken al 7% van hun leencapaciteit hebben teruggetrokken en dat er in de komende twee jaar nog meer gesneden zal worden in de kredietverstrekking. Als gevolg van nieuwe wetgeving en de schuldencrisis in de Eurozone zijn veel banken in de afgelopen zes maanden al begonnen met kostenreducties, door personeel te ontslaan en bepaalde activiteiten af te stoten of te verkleinen, zo schrijft CNBC. Een voorbeeld is de Royal Bank of Scotland, een bank die al voor £70 miljard aan bezittingen heeft afgebouwd binnen haar investeringsbank, bijvoorbeeld op het gebied van aandelen- en valutabeleggingen. De Zwitserse bank UBS heeft wat vermogen afgebouwd in het segment van vastrenderende beleggingen (zoals obligaties) en in haar eigen beleggingsportefeuille.

Volgens Ted Moynihan, werkzaam bij Oliver Wyman, zal de hogere kapitaaleis ervoor zorgen dat ongeveer 15% van alle financiële bezittingen van eigenaar zal wisselen. “Het is als een stoelendans, banken moeten nu beslissen welke activiteiten ze gaan afbouwen en welke ze beter kunnen houden vanwege een sterke concurrentiepositie”, aldus Moynihan.

Winstgevendheid

Volgens analist Huw van Steenis van Morgan Stanley kan het terugschalen van de bankbalans helpen om het rendement op het vermogen te vergroten naar 12 tot 14 procent, tegenover ongeveer 8% in het recente verleden. Deze verwachting baseert de analist op de aanname dat de opbrengsten van banken hun laagste punt hebben bereikt en vanaf nu jaarlijks met 5 tot 10 procent zullen stijgen. Deze verwachting wordt overigens niet gedeeld door andere analisten en door de mensen met een hoge positie bij verschillende banken. “De bankensector zal dit jaar en ook volgend jaar niet in staat zijn om een rendement op vermogen van meer dan 11 of 12 procent te halen”, aldus de directeur van een grote, maar niet nader genoemde, Europese bank.

Volgens JP Morgan zal de strengere regulering op financiële markten en de hoge personeelskosten het gemiddelde rendement op het vermogen van banken omlaag brengen, tot 6,8% volgend jaar.