Investeringsfonds Noorse overheid wil minder blootstelling aan Europa

Het Noorse beleggingsfonds, dat de taak heeft om de opbrengsten uit de olie-export van het land te investeren, beheert een aanzienlijk vermogen van omgerekend ongeveer €450 miljard. De Noorse minister van Financiën deed afgelopen vrijdag een voorstel om de beleggingen in Europese aandelen, obligaties en vastgoed af te bouwen van de huidige 54% naar 41% van het totaal belegde vermogen. Het vermogen dient vervolgens belegd te worden in Aziatische en Noord- en Zuid-Amerikaanse markten. Die eerstgenoemde categorie zal moeten groeien van 11% naar 19%, terwijl laatstgenoemde zal worden uitgebreidt van 35% naar 40%. Het fonds moet volgens de plannen van de minister ook meer geld gaan beleggen in de zogeheten 'emerging markets', economieën die in opkomst zijn. Dit onderdeel van de totale beleggingsportefeuille zal groeien van 6% naar 10%.

Omdat het Noorse fonds een groot vermogen beheert zullen de bestaande beleggingen in Europese markten op een zeer geleidelijke manier worden afgebouwd. Hoe lang het zal duren voordat de nieuwe weging van het fonds tot stand gekomen is durft de Noorse staatssecretaris Hilde Singsaas niet te zeggen. Dat zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Volgens de Noorse minister van Financiën, Sigbjoe Johnsen, nam de vorige herbalancering van de beleggingsportefeuille van het fonds twee jaar in beslag. Door de herinvesteringen uit te spreiden over een langere termijn tracht het fonds grote koersbewegingen in de markt te voorkomen.

'Europese crisis speelde geen rol'

De Noorse staatssecretaris Hilde Singsaas verklaarde in een persconferentie dat “de Europese schuldencrisis geen rol speelde” in het besluit om de blootstelling aan Europese markten terug te brengen. Ze blijft positief, door te stellen dat het Noorse fonds in 2020 naar schatting voor in totaal €900 belegd zal hebben, waarvan een aanzienlijk gedeelte in Europese markten.

De geplande reductie in de positie van Europese staatsobligaties wordt onderbouwd met een nieuw beoordelingsmodel.  Dit model wijkt af van de bestaande rekenmodellen, die de voorkeur uitspreken voor staatsobligaties van landen met een hoge staatsschuldquote. Voorbeelden daarvan zijn de V.S, Italië en Japan. Het Noorse beleggingsfonds zal tevens voor het eerst beleggen in obligaties in opkomende markten, daar waar het zich voorheen alleen beperkte tot aandelen. Het fonds wil ook meer aandelen opkopen in deze opkomende markten.

Matig rendement in 2011

Het Noorse beleggingsfonds heeft geen best jaar achter de rug, want het rendement voor heel 2011 kwam uit op -2,5%. Het vierde kwartaal was in zekere zin een opsteker, want toen steeg de marktwaarde van de beleggingen van het fonds met 4%. Het fonds heeft nog altijd de grootste blootstelling aan de Europese aandelenmarkt, want 47% van alle aandelen die het fonds bezit zijn genoteerd aan Europese beursindices. Van de totale beleggingen in obligaties zal de weging in Europees schuldpapier worden teruggeschroefd van 60 naar 40 procent.