Lonen op Wall Street opnieuw gestegen

Sinds de val van Lehman Brothers hadden de grote banken in Amerika het even erg benauwd. De markt voor financiële producten als hypotheekobligaties (MBS'en), verpakte leningen (CDO's en CLO's) en verzekeringen (CDS'en) droogde op en veel banken dreigden om te vallen. Door verschillende bailouts bleven de banken overeind en keerde de rust weer enigszins terug op de financiële markten. Om de winstgevendheid op orde te brengen sneden veel banken in hun personeelsbestand, waardoor duizenden banen verloren gingen. Voor de werknemers die mochten blijven werd het salaris er niet slechter op, want uit het recent vrijgegeven rapport over de compensaties op Wall Street blijkt dat de lonen (inclusief bonussen) in het afgelopen jaar met 4% zijn gestegen tot in totaal ruim $60 miljard. Dat is het hoogste bedrag op 2007 en 2008 na.

Het gemiddelde salaris van een effectenhandelaar in New York was het afgelopen jaar $362.950, een stijging van 16,6% in twee jaar tijd. Dit salaris heeft betrekking op het jaar 2011. Hoe het salaris zich in 2012 ontwikkeld heeft is moeilijk te zeggen, omdat in het laatste kwartaal veel eindejaarsbonussen worden uitgekeerd die soms wel de helft van het totale jaarinkomen van een bankier vertegenwoordigen. Er zijn aanwijzingen dat de salarissen van bankiers in 2012 opnieuw hoger zullen uitvallen, want 48% van de 911 Wall Street medewerkers die ondervraagd werden door eFinancialCareers.com had het gevoel dat hun bonus dit jaar hoger zou kunnen uitvallen dan in 2011. Een jaar geleden dacht slechts 41% van de ondervraagden in hetzelfde onderzoek dat hun bonus hoger uit zou vallen dan het jaar ervoor.

De compensaties in de financiële sector zijn bijzonder hoog ten opzichte van het totale aanbod van banen in de private sector. In de stad New York is 5,3% van de werknemers in de private sector werkzaam in de financiële dienstverlening, een kleine groep die desondanks een kwart van alle salarissen in de private sector voor haar rekening neemt.

Tussen 2009 en 2011 gingen de salarissen in de financiële sector in de VS jaarlijks met 8,7% omhoog, veel meer dan de gemiddelde loonsstijging van 5,3% in de rest van de private sector.

Winsten weer gestegen in 2012

Afgelopen jaar werd de totale winst op Wall Street van $7,7 miljard als 'teleurstellend' beschouwd. In de eerste helft van 2012 ging het weer een stuk beter met de grote zakenbanken, want er werd een winst gerapporteerd van $10,5 miljard. Naar verwachting zal de totale winst over 2012 uitkomen op ongeveer $15 miljard. Om de winsten op peil te houden worden er nog steeds mensen ontslagen, dit jaar gingen er bijvoorbeeld nog eens 1.200 arbeidsplaatsen verloren. Sinds 2007 zijn er op Wall Street naar schatting ongeveer 20.000 arbeidpslaatsen verloren gegaan. Wereldwijd schrapten Bank of America en Goldman Sachs respectievelijk 12.624 en 3.200 arbeidsplaatsen tussen nu en een jaar geleden.

De topbestuurders van banken zagen hun inkomen wel fors dalen, waarschijnlijk onder de druk van de publieke opinie. Lloyd Blankfein, de CEO van Goldman Sachs, verdiende in 2011 een goede $12 miljoen. Fors minder dan de $68,5 miljoen die hij in 2007 mee naar huis mocht nemen.

Het volledige rapport is hier te vinden (PDF).

Compensaties op Wall Street opnieuw gestegen