RBS duwde bedrijven richting faillissement?

De Financial Times schrijft dat de Royal Bank of Scotland (RBS) wordt aangeklaagd voor het opzettelijk in de problemen brengen van zakelijke klanten. De bank zou gezonde bedrijven naar de rand van de afgrond hebben gebracht door ze ten onrechte over te plaatsen van de reguliere bank naar de Global Restructuring Group.

Zakelijke klanten die werden overgeplaatst kregen veel hogere kosten voorgeschoteld en konden moeilijk aan bedrijfskrediet komen. In sommige gevallen leidde dat tot faillissementen, waarna de bank tegen een sterk gereduceerde prijs de bezittingen van het bedrijf kon overnemen. Dat werd gedaan door de West Register vastgoed divisie van RBS. Met deze bedenkelijke werkwijze wist de bank winst te maken over de rug van haar klanten.

Volgens één van de aanklagers heeft RBS zich al sinds 2008 systematisch schuldig gemaakt aan deze praktijken, het jaar waarin de bank door de belastingbetaler van de ondergang werd gered.

George Osborne, de premier van Groot-Brittannië, liet weten ‘geschokt’ te zijn door deze onthulling. “We gaan deze problemen goed bestuderen en we zullen niet proberen om ze onder het tapijt te vegen”, aldus Osborne.

RBS wilde risico’s afbouwen

De RBS wil naar eigen zeggen haar risico op de bedrijfsleningen verkleinen, omdat de bank op die manier weer sterk en gezond zou kunnen worden. Volgens de bank is het daarom onvermijdelijk dat sommige bedrijven die naar de Global Restructuring Group worden overgeplaatst niet meer te redden zijn.

Ross McEwan, de nieuwe directeur van de Royal Bank of Scotland, heeft beloofd lessen te trekken uit deze praktijken. In februari zal RBS een nieuw plan presenteren met betrekking tot de manier waarop de bank met haar zakelijke klanten omgaat.

RBS bracht zakelijke klanten in de problemen voor eigen gewin

RBS bracht zakelijke klanten in de problemen voor eigen gewin