Vrijgoud: De ontkoppeling van goud en geld

De permanente relatie tussen geld en goud als waardevol metaal heeft altijd zeer gevoelig gelegen. De pogingen om de koppeling tussen beide te verbreken waren altijd zeer dubieus. Denk bijvoorbeeld aan John Law (1671), Nixon (1971) en meer recent Wim Duisenberg (acceptatiespeech over de euro uit 2002).

“De euro vertegenwoordigt, waarschijnlijk meer dan elke andere valuta, het onderlinge vertrouwen in het hart van onze gemeenschap. Het is de eerste valuta die niet alleen haar koppeling aan goud verbroken heeft, maar ook haar koppeling aan de natiestaat. De euro wordt niet gedekt door de duurzaamheid van het metaal of door de autoriteit van de staat. Precies datgene wat Sir Thomas More vijfhonderd jaar geleden zei over goud – dat het gemaakt is voor mensen en dat het door hen gewaardeerd wordt – sluit goed aan op de euro.”

Ontkoppeling van goud en geld

De ontkoppeling van goud en geld was altijd halfslachtig en van relatief korte duur. Het was altijd een kwestie van afwaarderen, wat het gevolg was van monetaire expansie. Maar dit keer is het de situatie waarschijnlijk anders.

Het oude Europese continent en China voeren op dit moment een strategie ten aanzien van goud. Beide machtsblokken willen een einde maken aan monetair goud, goud dat gekoppeld is aan geld. Want goud is geen geld, maar een tastbaar en waardevol metaal. Het Euroland, het Midden-Oosten en het Verre Oosten willen geen aan geld gekoppelde goudstandaard die functioneert als een monetaire en financiële disciplinerende kracht.

Daarom veranderde de ECB haar goudreserve – die voorheen gekoppeld was aan een vaste goudprijs – in een goudwaarde reserve op de balans, waar het goud periodiek gewaardeerd wordt naar de marktprijs. Bedenkt u zich goed dat goud in de Eurozone volledig is vrijgesteld van BTW! Niemand lijkt zich ervan bewust te zijn dat dit de meest ingrijpende en fundamentele wijziging is ten opzichte van de oude dollar-gebaseerde goudstandaard… die in de basis al geen disciplinerende waarde-opslag kon zijn. Het idee om goud te demonetiseren (of is het een strategie?) leefde al tijdens het decennium van Charles de Gaulle en Jacques Rueff and is sindsdien nooit meer weggegaan.

Lees ook deze speech van Robert D. Sleeper, hoofd van de BIS Banking Department, over het waarderen van de goudreserve aan de marktprijs. Deze speech werd op 18 februari 2005 gehouden bij de centrale bank van Zuid-Afrika.

Vrijgoud

De ontkoppeling tussen goud en financiële en monetaire zaken is om goud te ontkoppelen van schulden. Een waarde-opslag kan alleen vrij bewegen zodra deze volledig is losgemaakt van het manipulatieve wanbeheer van schulden. Goud is bestemd voor mensen en moet zijn waarde ontlenen door mensen, zoals Wim Duisenberg zei in zijn toespraak uit 2002. Zodra niet-monetair goud vrij kan concurreren met andere waardes zal het de beste disciplinerende kracht worden die men zich voor kan stellen.

Het door schulden en belastingen gedreven systeem wordt steeds dis-functioneler  als bron van duurzame welvaart. De stichters van de Europese Monetaire Unie (EMU) waren zich daar al lang geleden van bewust (na de Tweede Wereldoorlog), toen de fundamenten werden gelegd voor de architectuur van de EMU. Maar het kost veel tijd en moeite om los te breken van de Angelsaksische dominantie.

De Westerse schulden ten opzichte van het bbp en hun monetaire basis is al opgeblazen voorbij het ‘point of no return’, precies wat de architecten van Vrijgoud (Freegold) verwachten en waar ze met hun nieuwe architectuur op anticipeerden. Het monetaire goud gaat eruit en wordt verwelkomd door de Aziatische producenten van welvaart en de bezitters van welvaart in het Midden-Oosten.

Conclusie

Waarom moet monetair goud gedemonetiseerd worden!? Zo lang de beprijzing van goud gevangen blijft binnen dit monetaire systeem, zal haar waardering volatiel en hectisch blijven. Drie tot negen kilo goud voor een gemiddeld Westers huis, 10 tot 35 vaten olie voor een troy ounce goud en een wild heen en weer schommelende goudprijs tegenover de expanderende balansen van centrale banken en de monetaire basis.

Deze manipulatieve schommelingen in de goudprijs kunnen alleen tot een halt geroepen worden zodra fysiek goud door niemand en door niets gedekt wordt binnen een monetair/financiële systeem. Dat is precies waar de aankopen van goud door bepaalde centrale banken en de verschuiving van privaat goud op terug te voeren is!

Fysiek goud moet gelijkmatig herverdeeld worden op een wereldwijde schaal, zodat er een internationale overeenkomst bereikt kan worden over een herwaardering van niet-monetair goud. De grote verschuivingen in de goudvoorraden van verschillende centrale banken over de afgelopen twintig jaar heeft zeker niet zonder reden plaatsgevonden! De pro-goud fracties van deze wereld willen Vrijgoud (Freegold) zonder een monetaire koppeling. Dat is het waarderen van vrij fysiek goud en niet het onvrije monetaire en elektronische goud. De private markt van fysiek goud is op dit moment bezig om de manipulatieve elektronische goudmarkt in een hoek te drijven.

Door: 24 karaat / Vertaald door: Frank Knopers

Vrijgoud zal de markt van elektronisch goud in een hoek duwen

Vrijgoud: De ontkoppeling van goud en geld

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.