Gaat de fixing van de goudprijs op de schop?

De vijf banken die betrokken zijn bij de fixing van de goudprijs (de zogeheten Londen fixings) hebben een adviescommissie ingesteld die op zoek gaat naar mogelijke verbeterpunten voor de procedure. Dat schrijft Bloomberg op basis van een goed ingevoerde bron die niet bij naam genoemd wil worden. De fixing van de goudprijs is een proces dat al sinds 1919 bestaat, maar dat pas sinds eind vorig jaar vuur is komen te liggen.

Goudprijs fixing

Twee keer per dag stelt een groep van vijf banken een referentieprijs vast voor goud, een prijs die gehanteerd wordt door centrale banken, goudmijnen, handelaren en juweliers. Eind vorig jaar ontstond er opeens een discussie over deze fixing, omdat toezichthouders in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek naar de goudprijs fixing opstartten. De fixing van de goudprijs komt tot stand door telefonisch overleg tussen Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC en Société Générale. De voorzitter van de groep begint door een prijs voor te stellen, waarna de genoemde banken aangeven hoeveel goudstaven ze voor die prijs willen kopen of verkopen. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en worden vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Als het verschil tussen vraag en aanbod kleiner is dan 50 goudstaven (~620 kilogram) wordt de voorgestelde prijs geaccepteerd. Zo niet, dan volgt een nieuwe ronde, net zo lang tot er een fixing gevonden is.

Oneerlijk voordeel

Terwijl dit proces loopt kunnen de banken voor eigen rekening gewoon blijven handelen op de termijnmarkt en de spotmarkt voor goud. En juist daar zit het probleem, want er zijn steeds meer aanwijzingen dat handelaren van de vijf betrokken banken tijdens de fixing over voorkennis beschikken die ze ten gelde kunnen maken op de markt. Dit wordt uitvoerig beschreven in een paper die eind vorig jaar gepubliceerd werd. Zelfs na correctie voor transactiekosten blijkt dat handelaren van de vijf betrokken banken winst kunnen maken over de rug van andere handelaren die deze voorkennis niet hebben.

Europese Commissie

Niet alleen de vijf banken die de goudprijs fixen zoeken naar een manier om het proces te verbeteren, ook de Europese Commissie is ermee bezig. Een van de mogelijkheden die ze aandragen is om de antieke goud fixing volledig te schrappen en de referentieprijs voor goud vast te stellen op basis van de gemiddelde transactieprijs voor goud in de spotmarkt gedurende een bepaalde periode. Deze plannen zullen worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Deutsche Bank

De vijf banken die betrokken zijn bij de fixing wilden Bloomberg niet te woord staan voor commentaar. Dat de kwestie gevoelig ligt blijkt ook wel uit het feit dat Deutsche Bank zich terugtrekt uit de fixing. De bank verkoopt haar zetel, naar eigen zeggen omdat ze haar activiteiten in de grondstoffenhandel wil terugbouwen. De timing van dit besluit is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

De  goudprijs fixing wordt onder de loep genomen door de vijf betrokken banken

De  goudprijs fixing wordt onder de loep genomen door de vijf betrokken banken