Google Trends als indicator voor correcties in goud en zilver?

Bestaat er een relatie tussen de populariteit van goud en zilver op het internet en het koersverloop van beide edelmetalen? Kun je als belegger je instapmoment bepalen aan de hand van de resultaten van Google Trends? Het idee voor dit onderzoek ontstond door een video van ‘silverfuturist’ op YouTube, waarin hij stelt dat er een relatie zou kunnen bestaan tussen de populariteit van zilver op het internet (gemeten naar het aantal zoekopdrachten via Google gedurende een bepaalde periode) en de prijsbeweging. In deze video wijst hij op het gegeven dat de interesse voor ‘silver bullion’ op het laagste punt stond sinds een jaar tijd. Dit ziet hij als een goed teken voor iedereen die zilver wil kopen. De lage belangstelling volgens Google Trends zou erop kunnen wijzen dat de verkoopgolf voorbij is en dat de prijs weer kan gaan stijgen.

Google Trends

Mijn idee was om het om te keren, door juist te kijken naar de pieken in interesse voor goud en zilver op Google Trends. Met dat idee heb ik vervolgens een aantal zoektermen voor goud en zilver door Google Trends gehaald, waarbij de termen ‘buy gold’ en ‘buy silver’ de meeste respons opleverden. De data van Google Trends kan vervolgens geëxporteerd worden naar Excel, waardoor per week zichtbaar wordt hoe de belangstelling voor het kopen van goud en zilver zich ontwikkeld heeft.

Data en interpretatie

De onderstaande grafiek geeft over de periode eind 2004 tot en met eind juni 2012 de ontwikkeling per week weer. De grijze lijn geeft de zoekintensiteit weer van ‘buy silver’ en de gele lijn die van ‘buy gold’. Dit is ook goed te herkennen aan de piek van april 2011 voor zilver en de piek van augustus 2011 voor goud. Die corresponderen beiden met de recordprijzen die toen werden neergezet voor de twee edelmetalen; respectievelijk meer dan $48 voor een troy ounce zilver en meer dan $1.900 voor een troy ounce goud.

Beide lijnen beginnen allebei bij ‘1’ op de verticale as en moeten gezien worden als indexcijfer 100. De ontwikkeling vanaf het eerste meetpunt eind 2004 geeft weer hoe de belangstelling zich ontwikkelde ten opzichte van dit meetpunt. Een voorbeeld: in oktober 2008 was de zoekintensiteit van goud 3,22 en dat wil zeggen dat er op dat moment 3,22 keer zo vaak werd gezocht op de zoekterm ‘buy gold’ dan op 21 november 2004, het moment van de eerste meting. Eind april 2011 piekte de zoekintensiteit voor zilver naar 3,2 wat wil zeggen dat deze exacte zoekterm 3,2 keer zo vaak werd ingevoerd als in de week van 21 november 2004.

Helaas kan er via Google Trends geen inzicht worden verkregen in de werkelijke aantallen zoekopdrachten, waardoor de statistische significantie van de resultaten niet gegarandeerd kan worden. Simpel gezegd: als het aantal zoekopdrachten voor ‘buy gold’ en ‘buy silver’ eind 2004 bij de eerste meting zeer gering was, dan heeft dat consequenties voor de betrouwbaarheid van de rest van de data. Een kleine verandering in het aantal zoekopdrachten levert dan al snel een grote uitslag op. Tenslotte moet ik hierbij opmerken dat de twee lijnen voor ‘buy gold’ en ‘buy silver’ niet onderling vergeleken kunnen worden, omdat ze beide te herleiden zijn naar een indexcijfer dat van elkaar verschilt. Eigenlijk toont de grafiek alleen de mate van belangstelling voor goud en zilver over de jaren heen. Ik heb ook verwante zoektermen ingevoerd in Google Trends, maar die leverden nagenoeg eenzelfde resultaat op maar met een minder goede dekking.

De grafiek ziet er dan als volgt uit voor de periode van november 2004 tot juni 2012:

Aantal zoekopdrachten voor ‘buy gold’ en ‘buy silver’ (Bron: Google Trends)

Analyse

Als we deze grafiek wat groter maken worden er meer details zichtbaar. In de onderstaande grafiek heb ik de negen pieken voor goud en evenveel pieken voor zilver aangemerkt. Die zijn genummerd van G1 t/m G9 en S1 t/m S9 en hebben betrekking op respectievelijk goud en zilver. Klik op de onderstaande grafiek voor een betere resolutie.

Negen pieken voor goud en zilver in Google Trends, klik voor grotere versie

Ontwikkeling goud- en zilverprijs

Vervolgens heb ik gekeken naar de koersen van goud en zilver in de periodes waarop de interesse via Google Trends piekte. De piek in de onderliggende goud- en zilverprijs lag in de meeste gevallen enkele dagen tot twee weken na de piek in de Google Trends data. De prijzen zijn vastgesteld aan de hand van de Londen AM Fix voor goud en de dagelijkse fix voor de zilverprijs (zie hier). Vervolgens heb ik de Londen fix gepakt van vier weken later en van acht weken later, om op die manier vast te stellen of er inderdaad sprake is geweest van een prijscorrectie. Als die datum in het weekend viel heb ik de prijs gepakt van de eerstvolgende handelsdag (maandag). Als er inderdaad een verband is tussen de piek in Google Trends en de prijzen van de edelmetalen dan wijst dat op een mogelijke correlatie en heeft de data van Google Trends mogelijk een voorspellende waarde.

Het is niet aan te tonen of er ook een verklarend verband is tussen de piek in belangstelling bij Google Trends en de piek in de prijs van goud en zilver, maar als er een sterke correlatie tussen de twee bestaat dan geeft dat aan hoe waardevol de data is die Google hierover verzamelt. De prijsontwikkeling van respectievelijk vier en acht weken na de negen pieken ziet er als volgt uit voor goud en zilver. Klik op de grafieken voor een grotere versie.

Koersbeweging goud 4 en 8 weken na piek in Google Trends

Koersbeweging zilver 4 en 8 weken na piek in Google Trends

Conclusie

Dit onderzoek levert een aantal interessante bevindingen op. Als eerste zien we dat in de meerderheid van de gevallen (zes van de negen pieken in ‘buy gold’ en ‘buy silver’) er inderdaad een aanzienlijke neerwaartse prijscorrectie waaeembaar is. Bij goud worden slechts twee pieken in Google Trends niet gevolgd door een prijsdaling, terwijl er voor zilver slechts één geval was van een prijsstijging. Ook valt op dat de correcties in zilver gemiddeld veel groter waren. De drie grootste neerwaartse correcties leverden respectievelijk 27, 30 en 31 procent verlies op. Bij goud betroffen de drie grootste correcties een verlies van slechts 11, 12 en 14 procent. De volatiliteit van zilver is groter dan die van goud en dat wordt met deze cijfers ook bevestigd.

De bevindingen van dit onderzoek roepen de vraag op of het mogelijk is om te profiteren van deze informatie. Helaas verschaft Google de data uit Google Trends met en vertraging van bijna een week maar zelfs dan kan een daling in het aantal zoekopdrachten van ‘buy gold’ en met name ‘buy silver’ nog een voorspellende werking hebben ten aanzien van de prijzen van de twee edelmetalen. Bij zilver loopt het verlies nog op tot acht weken na de piek, bij goud is dat patroon in een minder sterke mate zichtbaar. Met een vertraging van één of twee weken valt er in theorie nog steeds profijt te halen uit de correctie.