Grafiek: Hoeveel goud koop je sinds 1718 met de dollar?

De volgende grafiek van Nike Laird (Sharelynx) willen we u niet onthouden. De grafiek laat namelijk zien wat er in bijna 300 jaar tijd is gebeurd met de koopkracht van de Amerikaanse dollar. Tussen 1718 en 1933 was de dollar ‘as good as gold’ en bleef de waarde vrij stabiel. Een bedrag van $1.000 was in deze periode gelijk aan ongeveer 50 troy ounce goud, met uitzondering van de Amerikaanse burgeroorlog. Tussen 1861 en 1865 werden er miljoenen dollars bijgedrukt die feitelijk niet gedekt waren door goud. Vooral in het zuidelijke gedeelte van de VS circuleerden veel van deze bankbiljetten, die zorgden voor een gigantische prijsinflatie.

Dollar devaluatie in 1933

In 1933 werd goud in beslag genomen en werd de munt gedevalueerd ten opzichte van goud. De goudprijs van $20,67 per troy ounce was veel te laag en verergerde de deflatoire druk van de Grote Depressie. Door de munt naar $35 per troy ounce te devalueren werden ook de schuldenlast verlicht, ten koste van de spaarders die hun goud tegen de oude prijs inleverden bij de Amerikaanse overheid. Spaarders met uitsluitend papiergeld en banktegoeden kregen een devaluatie van 39% voor hun kiezen…

Ontkoppeling in 1971

In 1971 haalde Nixon de Amerikaanse dollar van de goudstandaard af. Vanaf dat moment was het niet langer de overheid die bepaalde wanneer een munt gedevalueerd moest worden, maar de vrije markt. En de vrij markt vond goud tegen een prijs van $35 per troy ounce veel te goedkoop. Tussen 1971 en 1980 verloor de dollar meer dan 90% van haar koopkracht tegenover goud.

We moeten de grafiek op een logschaal zetten om de volgende devaluatie van de dollar tegenover goud zichtbaar te maken. Tussen de devaluatie van 1933 en de ontkoppeling in 1971 zat een periode van 38 jaar. Sindsdien zijn er weer 42 jaar verstreken en lijkt de tijd te zijn gekomen voor een nieuwe devaluatie van de Amerikaanse munt.

Hoeveel goud koop je met $1000 dollar?

Hoeveel goud koop je met $1000 dollar? (Bron: Sharelynx, via Jesse’s Cafe Americain)