Ivoorkust overweegt 19% extra belasting op winsten goudmijnen

Ivoorkust is niet het eerste land dat mee wil profiteren van de winstgevendheid van de mijnbouwsector, want eerder werden in landen als Guinea, Boerkina Faso, Congo en Senegal soortgelijke belastingen ingevoerd. Buurland Ghana heeft in haar begroting voor 2012 ook een 10% extra winstbelasting voor mijnbouwbedrijven opgenomen. Bedrijven die actief zijn in de mijnbouwsector van Ivoorkust zijn het West-Afrikaanse Randgold Resources, het Australische Newcrest Mining en het Canadese La Mancha Resources. In augustus werd ook toestemming verleend aan het Canadese Endeavour Mining Corp en aan Occidental Gold, dat onderdeel is van het Australische Perseus Mining Limited.

Reuters wist afgelopen vrijdag de hand te leggen op het betreffende document, waarin de 19% extra winstbelasting voor goudmijnen beschreven wordt. In dit document wordt ook een ander percentage genoemd (13%), maar dit percentage werd verder niet gespecificeerd. De belasting wordt geheven over de prijs waartegen de mijnen het goud verkopen, minus een door de overheid vastgestelde kostprijs van $615 per troy ounce. In het document wordt de maatregel als volgt toegelicht:

''De goudprijs, die in 2002 nog rond de $300 lag, staat vandaag de dag boven de $1.700. Dat is bijna het zesvoudige, zonder dat de productiekosten noemenswaardig zijn gestegen. Mijnbouwbedrijven hebben dus geprofiteerd van deze gunstige omstandigheden, zonder dat dit iets opleverde voor de staat''

De nieuwe 19% winstbelasting is opgenomen in veranderingen van de begroting voor 2012, maar het is nog onduidelijk of de wet met terugwerkende kracht toegepast gaan worden voor heel 2012. Door de nieuwe belastingmaatregel komt er dit jaar naar schatting 44 miljard CFA franc (€67 miljoen) extra aan belastinggeld van goudmijnen binnen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Volgens het ministerie van Mijnbouw zal de goudproductie van het land dit jaar 14 ton bedragen, bijna twee maal zoveel als in 2010. De jaarlijkse productie zal naar verwachting gaan stijgen door nieuwe investeringen. In 2015 zullen er meer mijnen operationeel zijn en zal de  goudproductie toenemen tot 25 ton per jaar.

Risico's aan mijnbouwbedrijven

Zoals we al vaker hebben geschreven kunnen beleggingen in mijnbouwbedrijven niet worden gezien als een soort hefboom op goud, zilver of een andere grondstof. Mijnbouwbedrijven hebben te maken met tal van bedrijfsrisico's. Denk daarbij aan mismanagement, tegenvallende productie, mijnwerkers die kunnen gaan staken en niet geheel onbelangrijk: een overheid die wil delen in de winst (belastingen of in het extreme geval nationalisatie). De eigenschappen die fysiek goud en zilver aantrekkelijk maken als belegging vinden we niet terug in mijnbouwbedrijven. Die kunnen uitsluitend profiteren van de marge tussen productiekosten en de prijs van goud.