Revaluatie van goud

In de 100 jaar dollar-goudgeschiedenis zijn er reeds vier belangrijke herschikkingen van de goudprijs in dollars geweest. Voor 1934 was de goudprijs $20,67/oz, daarna $35/oz. In 1971 werd het $38/oz en in 1973 $42,22/oz. Er komt dus een moment waarop de US Treasury een nieuwe goudprijs zal afroepen. We onthouden hierbij dat de goud & zilverprijs over de voorbije 200 jaar een koopkracht waarde achterstand opliepen van om en bij de dertig. Wat niet automatisch betekent dat de komende goudprijs reset noodzakelijk een factor dertig zal moeten zijn…

De-dollarisatie

De redenen waarom het dollarsysteem noodgedwongen over zal moeten gaan tot een vijfde goud revaluatie liggen voor de hand. We kunnen dit het beste samenvatten met het volgende begrip: het de-dollarisatie proces! Het dollar-regime heeft de financiële industrie laten verworden tot een gigantisch waterhoofd tegenover de werkelijke economie. Het Nederlands banksysteem is bijvoorbeeld zes keer grote dan het bbp. De schuldgraad van China is nu groter dan die van de VS en Japan samen. Het dollar gebaseerde internationaal monetair financieel systeem ($-IMFS) staat nu onder enorme stress, wat ook een bedreiging is voor de status van de dollar als wereldreservemunt. Een arbitraire goudprijs (waarde) revaluatie kan niet zo héél lang meer op zich laten wachten.

Het zal dan ook een win-win ingreep zijn. Zowel voor de Amerikaanse schulden als voor de overschotlanden die dollarreserves verzameld hebben (China & olieboeren). Een éénzijdig door de Verenigde Staten afgeroepen revaluatie van goud zal op het vertrouwensdieptepunt opnieuw een enorme boost geven aan economisch-financieel optimisme. Dan kunnen ook meteen alle nodige dramatische structurele (schuld) herschikkingen gebeuren die daarmee moeten gepaard gaan.

Revaluatie van goud

In het verleden heeft de US$ goudstandaard ook steeds tot op het laatste nippertje gewacht met goud-revaluatie. Steeds om de fatale vertrouwensbreuk in het $-IMFS te vermijden. De voorbije veertig jaar (sinds 1973) heeft de US Treasury/FED geen nieuwe goud-revaluatie afgeroepen en kon de private goudmarkt het vertrouwen in de dollar nog niet breken. De Amerikaanse dollar slaagt er nog steeds in economisch optimisme levendig te houden met de absurde dynamiek van het op z’n kop zetten van financiën & economie. Het is onnodig opnieuw te herhalen dat iedere fatale vertrouwensbreuk komt als een dief in het holst van de nacht.

De grote olie-exporterende landen en andere surplus landen met grote dollarreserves zullen het initiatief tot muntdevaluatie overlaten aan het dollarsysteem/regime. Daar anticiperen ze al decennia lang op met de accumulatie van fysiek goud binnen hun grenzen. Ze blijven daar ook mee doorgaan in de wetenschap dat het Westers economisch schuld-systeem aan hervorming toe is.

De vijfde goud-revaluatie zal zich inspireren op het 100% goudstandaard gegeven van 100 gram goud tegenover de benchmark van de financiële industrie: de Dow Jones. Vandaag zou dat een goudprijs van $5.000 per troy ounce betekenen. Nog steeds helemaal niet genoeg om goud z’n 100 jaar koopkracht verlies te compenseren, maar waarschijnlijk al wel voldoende om het $-IMFS een vertrouwensboost te geven wat dan economisch goed zou uitkomen. Door goud gecompenseerde munt devaluaties die de respectievelijke schulden verlichten. Waarbij de flexibele goud waardestandaard dan weer eens z’n dienst gaat bewijzen.

We staan dus nog niet voor een financiële ineenstorting, maar wel voor het dreigend falen van de schuld-gebaseerde valuta. Het zal opnieuw de Amerikaanse dollar zijn die de waarde zal bepalen van de goud-revaluatie. Die moet meteen ook voldoende zijn voor alle grote partijen die daarbij betrokken zijn. Die waardebepaling zal dan nu op BIS niveau gebeuren.

De ongeduldigen kunnen eens gaan kijken naar GDX & GDXJ (bijna decimering). Kan de huidige goudprijs nog véél dieper zakken? Men kan zich tegelijk ook eens afvragen waarom de Shanghai Composite zo laag staat terwijl de Dow Jones nieuwe toppen scheert… Waarom vloeit het Chinese hot momentum money niet in de beurs? En waarom vloeit er zo veel fysiek goud naar het Oosten….?

Door: 24 karaat

Brengt een revaluatie van goud verlichting?

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.