Waarom blijven goudmijnen hun productie verhogen?

Deze bijdrage is afkomstig van Goudstandaard

De goudprijs zit in een dalende trend en voor veel goudmijnen is het al niet meer lucratief om bij de huidige koers te produceren. Ondanks het feit dat de goudwinning nu veel minder geld oplevert dan een paar jaar geleden hebben goudmijnen hun productie alleen maar verder opgeschroefd.

Waarom zouden goudmijnen hun productie verder verhogen, nu het goud nog maar zo weinig oplevert? Het antwoord op deze vraag is heel simpel. De goudmijnsector zit diep in de schulden en moet dus wel blijven produceren om haar schuldenlast te kunnen dragen, zo schrijft Bloomberg.

Schulden

Hoe komen die mijnen aan al die schulden? Ook die vraag is eenvoudig te beantwoorden. De goudprijs is sinds 2002 vrijwel onafgebroken gestegen, waardoor het voor goudmijnen zeer lucratief werd om hun productie op te schroeven. Daarvoor moest veel geïnvesteerd worden, investeringen die vanwege de lage rente met geleend geld gefinancierd werden.

Hadden de vijftien grootste producenten in de goudmijnsector in 2005 een gezamenlijke schuldenlast van $2 miljard, aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar was het totaal volgens berekeningen van Bloomberg geëxplodeerd naar $31,5 miljard.

gold-miners-debt

Goudmijnen hebben miljarden geleend om de productie te verhogen (Bron: Bloomberg)

Grote bedrijven als Barrick Gold en Goldcorp leenden de laatste jaren miljarden voor fusies, overnames en investeringen in nieuwe goudmijnen. Dat bleek een uitermate risicovolle strategie, nu de goudprijs meer dan 40% lager staat dan het all-time high van september 2011.

Investeringen die winstgevend leken bij de goudprijs van toen zijn bij de goudprijs van dit moment niet meer rendabel. Toch moeten de mijnen blijven produceren en hun product tegen steeds lagere prijzen op de markt brengen, zodat ze hun leningen kunnen blijven aflossen.

“De hele goudmijnsector wordt aangemoedigd hoopvol te blijven over de toekomst, maar het is de vraag hoeveel cashflow nodig is om de schulden weg te werken. Er blijft eigenlijk niks meer over om waarde te creeeren voor de aandeelhouders”, zo verklaarde Mark Bristow van RandGold Resources. De beurswaarde van de dertig grootste goudmijnen zakte deze week naar het laagste niveau in veertien jaar tijd. Toen lag de goudprijs op ongeveer $300 per troy ounce.

gold-stocks-fall

Aandelen goudmijnen naar laagste niveau in 14 jaar (Bron: Bloomberg)

Kosten verlagen en productie verhogen

De goudmijnsector wordt door de daling van de goudprijs opnieuw gedwongen te snijden in de kosten. Denk aan de kosten van het management en voor de exploratie van nieuwe goudreserves. Ook op operationeel niveau kunnen de kosten verlaagd worden, door de reserves met de hoogste ertsgraad als eerste uit de grond te halen. Sinds 2008 is de productie van goudmijnen onafgebroken gestegen van minder dan 2.500 naar meer dan 3.100 ton per jaar.

gold-production-climbs

Productie goudmijnen blijft stijgen (Bron: Bloomberg)

Lange termijn

Op korte termijn kunnen mijnen de productiekosten drukken door alleen de beste goudreserves aan te boren, maar dat betekent tegelijkertijd dat goudmijnen op de langere termijn juist hogere kosten moeten maken om het achtergebleven gouderts van lagere kwaliteit uit de grond te halen.

Door te bezuinigen op de exploratie snijden goudmijnen zichzelf in de vingers. Het zorgt op korte termijn voor een verlaging van de productiekosten per troy ounce, maar op de langere termijn brengt het de productiecapaciteit van de goudmijn in gevaar. Exploratie is essentieel om uitgeputte goudreserves aan te vullen, zodat de mijn operationeel kan blijven.

“Het management van een goudmijn is vaak goed in staat de mijnen operationeel te houden, maar dat brengt wel risico’s met zich mee. Door meer investeringen naar de toekomst te verschuiven breng je het lange termijn succes van de mijn in gevaar”, zo verklaarde Chuck Jeannes, de directeur van Goldcorp tegenover Reuters.

Niet rendabel

Bij een goudprijs van $1.100 per troy ounce draait ongeveer driekwart van alle goudmijnen in de wereld verlies, zo blijkt uit data van Thomson Reuters GFMS. Het onderzoeksbureau houdt voor dit jaar rekening met een gemiddelde all-in kostprijs van goud van $1.335 per troy ounce voor de goudmijnsector als geheel. In deze kostprijs zijn ook alle indirecte kosten en afschrijvingen op goudvoorraden meegenomen.

De goudprijs zakte deze week onder de €1.000 per troy ounce, het laagste niveau in ruim zes maanden. In dollars staat de goudkoers zelfs op het laagste niveau in meer dan vijf jaar tijd.