Waarom koop je goud!?

We proberen hierop een sluitend antwoord te formuleren. Goudmetaal neem je fysiek in bezit enkel met overschotten die je niet wenst op te consumeren en desgevallend zelfs wilt overdragen. Je koopt alleen goud met de juiste toekomstvisie. Dit wil zeggen dat je ervan overtuigd bent dat geen enkel ander asset, binnen je persoonlijk bereik, de oplopende goudwaarde zal outperformen binnen je gestelde tijdslimiet. Goudmetaal koop je niet om te speculeren op korte of lange termijn. Dat doet u ook niet met uw woonsituatie.

Om welke redenen zou fysiek goud in aanmerking komen om in bezit te nemen?

Het gaat slecht met onze Westerse economie. En het zal nog voor onbepaalde tijd slechter gaan. De bodemlijn voor economische welvaart & welzijn zijn *banen*. Het tewerkstellingsprobleem in het Westen is een oud zeer dat crescendo pijnlijker aan het worden is. Het systeem van schuld gedreven politieke economie heeft maar één kopzorg: het creëren van banen!! Alle management is daar dan ook op gericht. En dat management is een complex geïntegreerd geheel waar het nu compleet fout loopt. Zodanig fout, dat je steeds meer rare bokkesprongen van het management mag verwachten.

Momenteel zitten we in een ad-hoc beleidsfase waar enorm veel energie besteedt wordt aan de creatie en in stand houding van positieve stemmingen die dan ook steeds meer manipulatief vervalst worden. Deze propaganda sfeer gaat evenwel grimmiger worden als de positieve stemmingen economisch niet aanslaan. Een maatschappij met aanhoudend kwantitatief en kwalitatief jobverlies verliest uiteindelijk de pedalen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om uw overdraagbare verdiensten intact te houden (koopkracht waardig). Een economie zonder nieuwe banen kan geen aandelenbeurzen doen blijven stijgen tot voorbij de hemel…

Het schuldpapier en valuta gaan crescendo ontwaarden. Alle andere waarde opslag (beleggingen) worden steeds minder liquide wegens waardeverlies. Tot er uiteindelijk niets meer overblijft om te beleggen binnen het bereik van de gewone burger.

De Chinese economie is voorlopig nog flink verbonden met de Westerse welvaart plus z’n €-$ systeem en kan zich ten allen tijde terugplooien naar interne economische uitbreiding, wanneer nodig.

Wat gebeurt er wanneer het globale economische systeem blijvend stagneert?

Dan gaat het – met ad hoc maatregelen – geld regenen tot men concludeert dat de schuld gedreven economie niet aanslaat. Alle gefabriceerde optimisme gaat dan vervliegen. De economische keizer komt in z’n blootje te staan. Er gaat een massa geloofwaardigheid en vertrouwen verloren. Als nu een kritische meerderheid ook werkelijk *ziet* dat de keizer in z’n blootje staat, dan beslist men uiteindelijk – ten einde raad – om de keizer terug aan te kleden met… een gouden gewaad.

Er is dan een groeiende behoefte om de geloofwaardigheid te herstellen. Daarom zal er op het niveau van de Bank of International Settlements (BIS) beslist worden om met een véél hogere goud-waarde die geloofwaardigheid te laten *afstralen*. Goudwaarde als *traditionele* sterkhouder van oplopende stimuleringsschulden. Dus juist het tegengestelde van wat men eerder trachtte te bereiken met dalende (bevroren) goudprijs.

Wanneer een onderkoelde goudprijs overgaat in een goud waardering, bereik je in de juiste context ook een stemming van vertrouwen. Economie en monetair-financiële zaken zijn héél sterk vertrouwen afhankelijk. Dezelfde verschijnselen zie je in mode en kunst. Bij economische hoogtij is anorexie en Warhol rommel, bon ton… Daarna willen we mannequins met ronde vormen en terug echte kunstwaarde. Onderschat deze drijvende psychologische krachten maar niet.

Economisch-financieel & monetair zullen we nu evolueren van vervalste *prijs* naar echte *waarde*! De huidige goudprijzing mag vandaag nog niet in competitie gaan met de andere elementen van de financiële industrie. Vraag en aanbod, contango of backwardation, goud cornering, enzovoort hebben niets te betekenen. De goudprijs mag vooral niet negatief afstralen op het *gebroken* systeem waar men het gefabriceerde geld economisch niet meer aan de praat krijgt.

Conclusie

De psychologische afstralingseffecten van goudprijzing en goudwaarde zijn *indringend* op ieder niveau. Zodra men in de beherende piramide top (BIS) beslist om de goud afstralingseffecten te wijzigen zullen de diepe insiders daar ook voorkennis van hebben en daar dan ook naar handelen. In 2014 zal de Verenigde Staten nog meer uitgeven dan in 2013 ($1+ biljoen tekort). Dus nog meer opstapeling van financiële onstabiliteit voor economische stabilisering. Dat loopt *fataal* af. De oplopende divergentie tussen stijgende bedrijfswinsten en verder dalende koopkracht van huishoudens is absurd.

Gemiddeld inkomen gecorrigeerd voor inflatie verkeert al vanaf jaren tachtig in dalende trend

Gemiddeld inkomen gecorrigeerd voor inflatie verkeert al vanaf jaren tachtig in dalende trend

Door: 24 karaat

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.