Waarom mogen de Chinezen zoveel goud kopen?

De afgelopen jaren heeft China honderden tonnen goud geïmporteerd en cijfers van de Zwitserse douane laten zien dat een groot gedeelte daarvan afkomstig is uit het ‘Westen’. Niet alleen bovengrondse goudvoorraden verhuizen richting China, maar ook het goud dat wordt opgegraven door goudmijnen op Amerikaans grondgebied. Waarom staat de VS toe dat China zoveel goud verzamelt? Volgens Jim Rickards, auteur van de boeken Currency Wars en Death of Money is daar een logische verklaring voor te vinden.

In een ingezonden artikel op de Daily Reckoning schrijft hij dat China als tweede grootste economie ter wereld een belangrijke rol speelt en dat het in het belang van de rest van de wereld is dat ook China goed voorbereid is op een ‘reset’ van het wereldwijde financiële systeem. Momenteel bestaan de totale reserves van landen voor een deel uit goud en voor een deel uit valutareserves, maar die verhoudingen verschillen per land bijzonder sterk.

Als het wereldwijde monetaire systeem morgen gereset zou worden, dan zou China volgens Rickards in feite buiten de boot vallen. Haar goudreserve is omgerekend slechts 0,7% van het bbp, terwijl de weging in zowel de Verenigde Staten als Rusland op ongeveer 2,7% van het bbp staat. Voor Europese landen ligt het percentage goud ten opzichte van het bbp zelfs nog iets hoger, namelijk op 4%.


china-gold

Waarom mag China zoveel goud kopen?