Deze grondstoffen worden door Rusland gecontroleerd

De geopolitieke spanningen rondom Oekraïne worden door velen nauw in gaten gehouden. Rusland is als producten één van de mondiale spelers op de energie- en grondstoffenmarkt. Rusland produceert onder andere 13% van de wereldwijde jaarlijkse olieproductie en 14% van de jaarlijkse wereldwijde gasproductie.

Desalniettemin dreigen zowel de Verenigde Staten als Europa met economische sancties. Dat deze direct betrekking zullen hebben op deze sectoren lijkt echter onwaarschijnlijk. Een verstoring van de energie- en grondstoffenmarkten zou een direct invloed hebben de wereldmarktprijzen en daarmee het prille “herstel” van de wereldeconomie pijn kunnen doen. Europa en de Verenigde Staten zijn niet van plan om de verbeterende economische cijfers op het spel te zetten en daarnaast is de Russische staat eveneens sterk afhankelijk van de inkomsten uit deze sectoren.

Sancties op een paar speciale grondstoffen zoals platina, palladium en nikkel zijn eveneens onwaarschijnlijk aangezien Rusland verreweg het grootste deel van de wereldproductie van deze grondstoffen voor hun rekening nemen. De volgende grafiek van Business Insider laat zien dat het land een aanzienlijk marktaandeel heeft in tal van grondstoffen.

Rusland produceert veel grondstoffen

Rusland produceert veel grondstoffen

Bron: Business Insider