Handel heeft weer geloof in commodities

Nog onlangs organiseerde the Financial Times zijn jaarlijkse Commodities Global Summit in Lausanne, Zwitserland. De sfeer onder de aanwezigen was er een van gematigd optimisme. Dat is verrassend, omdat 2013 voor de meeste commodities een bijzonder moeilijk jaar was. Eventuele zorgen over bijvoorbeeld een afzwakkende Chinese economie of oplopende spanningen rondom Oekraïne werden in Lausanne geminimaliseerd.

Prijsontwikkeling grondstoffen in eerste kwartaal 2014

Prijsontwikkeling grondstoffen in eerste kwartaal 2014

Voor Archer Daniel Midland, groot in het verhandelen van agrarische producten, staat het wel vast, dat de wereldwijde economische groei in 2014 en toch zeker in 2015 gaat versnellen. Het is belangrijk om te weten hoe de handel denkt. In tegenstelling tot producenten van commodities, moeten handelshuizen het vooral hebben van de juiste interpretaties van de richting van de markt. Daar verdienen ze hun geld mee.

Olie

Het minste perspectief ziet de markt voor energieprijzen. De prijs voor een vat Brent olie zal voorlopig blijven bewegen tussen $ 100 en $ 110. Dat is al drie jaar zo. De schalieboom in de VS is niet terug te zien aan de internationale prijsvorming. Dat is eerst en vooral te danken aan de verstoringen van de productie in Het Midden Oosten, in landen als Irak en Libië. De olieprijs zal pas omlaag kunnen als de Amerikanen een deel van hun schalieolie gaan exporteren. Dan kan er een daling optreden van wel 20%.

Gas

Uitgesproken negatief is de markt over de mogelijkheden van aardgas. In februari was de prijs van aardgas in de VS door het dak gegaan door de extreme winter. Maar nu is de prijs weer terggevallen naar hetzelfde niveau als voor de winter en wel naar $ 4,35 BTU. Er is weinig geloof, dat er dit jaar nog veel verandering in dat niveau komt. Hetzelfde beeld is min of meer zichtbaar in Europa. Ondanks de spanningen rondom Oekraïne en de grote afhankelijkheid van Europa van Russisch aardgas, heeft de prijs de neiging om omlaag te gaan. De markt gaat er vooralsnog van uit, dat ernstige verstoringen in de aanvoer achterwege zullen zijn.

Extreem winters weer eindelijk voorbij

Figuur 1 extreem winterweer in de VS is voorbij

Soft commodities

Heel andere geluiden waren er te horen over de prijsontwikkeling van landbouwproducten. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn prijzen fors gestegen vanwege extreme weersomstandigheden in diverse belangrijke producerende regio’s. Volgens Cargill moet de wereld er serieus rekening gaan houden, dat instabiele weersomstandigheden een fact of life zijn geworden. Volatiliteit vreet aan de mogelijkheden om grote voorraden aan te leggen en dat jaagt de prijzen omhoog. Er mag dan immers nog maar weinig misgaan. Daar komt nog bij, dat de vraag naar bijvoorbeeld vlees alleen maar blijft stijgen. De nieuwe middenklasse in de Opkomende Markten wil nog steeds proeven van het Westerse dieet.

Dit wordt een normaal beeld

Figuur 2: Dit wordt een normaal beeld

Hard commodities

Op de korte termijn gaat het minder met de prijzen voor grondstoffen als koper, aluminium en ijzererts. De oorzaak daarvan heet China. Het land groeit minder hard en investeert ook minder in zijn infrastructuur en de capaciteit van de industrie. Kortom, China is een veel minder dominante partij op de markt voor hard commodities. Daar komt nog bij, dat veel producenten hun productiecapaciteit steeds hebben vergroot en dus komt de wereld (tijdelijk)met een overaanbod. Pas als de overschotten uit het systeem zijn verwijderd, kunnen prijzen weer omhoog. Maar dan is er ook ruimte voor forse prijsstijgingen denken ze bij Goldman Sachs. Over twee of drie jaar kan de prijs voor aluminium zomaar 40% hoger liggen dan vandaag het geval is. De koperprijzen kunnen tegen 2016 tussen 10% – 15% hoger liggen. De goede oude tijd van 2003 en 2004 kan zomaar weer terugkomen. Soms zijn dromen geen bedrog.

Cor Wijtvliet

Bron: Financial Times, Big traders look beyond commodities price gloom, April 4 2014

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@corwijtvliet.nl

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.