Rusland sluit miljardendeal voor olie met Iran – update

Rusland heeft een historische deal gesloten met Iran, zo lezen we op de website van de Telegraph. Voor de komende vijf jaar gaan de twee landen een samenwerkingsverband aan, waarbij het hoofddoel is om Iraanse olie op de markt te brengen. Rusland gaat Iran niet alleen helpen met het verkopen van de bestaande olieproductie, ook gaat de olie- en gasindustrie van Rusland die van Iran helpen met de exploitatie van de Iraanse energiereserves. In de praktijk betekent het dat de Russen gaan helpen met de aanleg van energiecentrales, infrastructuur en installaties in Iran. Rusland helpt Iran niet alleen met de exploitatie en verkoop van haar olie en gasreserves, maar ook met de levering van consumentengoederen en landbouwproducten.

Half miljoen vaten olie per dag

Onder de nieuwe overeenkomst koopt Rusland iedere dag een half miljoen vaten Iraanse olie op. Dat is ongeveer 1/5 deel van de totale dagelijkse olieproductie van het Perzische land. De deal tussen Rusland en Iran heeft naar schatting een omvang van $20 miljard en levert voor de twee landen een win-win situatie op. Doordat Iran voortaan een deel van haar olieproductie kwijt kan in Rusland heeft het land minder last van de Westerse sancties. Door de sancties kon Iran vorig jaar moeilijk olie en gas verkopen, waardoor er niet genoeg buitenlandse valuta binnenkwam om de import van goederen te financieren. De waarde van de Iraans rial ging de afgelopen jaren ook hard onderuit als gevolg van de sancties.

Iran produceert momenteel ongeveer 3 miljoen vaten olie per dag, maar het land heeft plannen om de productie tussen nu en 2018 op te schroeven tot 5,7 miljoen vaten olie per dag. Een gewaagd plan, aangezien Iran niet zeker was van voldoende afnemers voor de olie. Nu Rusland een deel van de olieproductie opkoopt kan de productie probleemloos opgeschroefd worden. De Russische minister van Olie heeft gezegd dat zijn land Iran gaat helpen met de verkoop van haar olie.

Ook tegen Rusland zijn onlangs nieuwe sancties opgelegd door de Verenigde Staten en Europa. Door nu samen te werken met Iran verliezen de Westerse sancties tegen Iran aan kracht. Rusland kan de Iraanse olie doorverkopen aan landen die niet hebben ingestemd met de sancties, zoals India en China.

Olie voor euro’s

De contouren van een nieuwe oliemarkt voor euro’s worden langzaam zichtbaar. India gaf vorig jaar al aan olie in euro’s af te willen rekenen en door de recente sancties tegen Russische olie- en gasbedrijven stelde Gazprom voor om olie voortaan in euro’s af te rekenen. De klanten van Gazprom in Azië stonden daar zeer positief tegenover. Ook in het Russische parlement gaan stemmen op om olie en gas in euro’s af te rekenen. In juli zei de topman van energiebedrijf Total nog dat de euro een grotere rol moet krijgen in het internationale handelsverkeer.

Update: Kort nadat Moskou deze overeenkomst bekendmaakte werd deze ook weer ingetrokken, aldus de Moscow Times. Waarom de verklaring binnen enkele minuten is ingetrokken is nog niet duidelijk. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Rusland gaat Iran de komende vijf jaar helpen met de verkoop van olie

Rusland gaat Iran de komende vijf jaar helpen met de verkoop van olie