Video: Shadow Banking

Shadow banking of schaduwbankieren wordt de afgelopen jaren in één zin genoemd met de financiële crisis. Schaduwbanken hebben in de 21e eeuw een steeds groter aandeel in het wereldwijde financiële systeem. Maar wat is een schaduwbank? Een schaduwbank is een entiteit die op een reguliere bank lijkt, zich gedraagt als een reguliere bank maar … geen bank is. Klinkt paradoxaal en toch nam dit schaduwcircuit voor de val van Lehman Brothers een groter deel van het financiële verkeer voor hun rekening dan de reguliere banken.

De term shadow banking werd in 2007 gemunt door de Amerikaanse econoom Paul McCulley. Hij gebruikte de term om activiteiten te beschrijven van instituties die zich gedroegen als banken maar niet in het bezit waren van een bankvergunning. Daarmee vielen deze banken niet onder het toezicht van de toezichtschouders. Deze instituties konden door het gebrek aan een bankvergunning in principe niet aankloppen bij de lender of last resort (Federal Reserve) en hadden geen verzekerde spaartegoeden om terug te vallen. Met andere woorden, deze instituten functioneerden in de schaduwen van het reguliere financiële systeem.

schadow banking

Bron: Deloitte 

De bovenstaande grafiek toont de verhoudingen tussen het shadow banking systeem en het reguliere bancaire systeem. Deze grafiek is gebaseerd op schattingen aangezien niemand precies weet hoe groot de schaduw sector was en is. Desalniettemin is de verhouding aan de vooravond van Lehman Brothers op zijn minst opvallend te noemen.

De volgende korte documentaire van 15 minuten geeft het woord aan meerdere experts. Wat is hun blik op shadow banking? Nog steeds een gevaar voor het financiële systeem?